ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ CELI

CELI 1 (A2)
Μάιος 2008 [pdf, wma]
Ιούνιος 2007 [pdf, wma]
Ιούνιος 2006 [pdf, wma]
Ιούνιος 2005 [pdf, wma]
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]

CELI 2 (B1)
Μάιος 2008 [pdf, wma]
Ιούνιος 2007 [pdf, wma]
Ιούνιος 2006 [pdf, wma
Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]

          

CELI 3 (B2)
Μάιος 2008 [pdf, wma]
Ιούνιος 2007 [pdf, wma]
Ιούνιος 2006 [pdf, wma
Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]

CELI 4 (C1)
Ιούνιος 2007 [pdf, wma
Ιούνιος 2006 [pdf, wma

Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]


CELI 5 (C2)
Ιούνιος 2007 [pdf, wma
Ιούνιος 2006 [pdf, wma
Ιούνιος 2005 [pdf, wma
Ιούνιος 2004 [pdf, wma]
Ιούνιος 2003 [pdf, wma]

Make a Free Website with Yola.